Thu Thủy Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:13 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:13 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:13 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:12 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:12 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:12 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

Cần gấp 24 nữ đơn hàng giặt là tại Saitama Nhật Bản- thu nhập 30 triệu/ tháng

10:12 28/01/2019
Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm, cần sự cẩn thận là những yêu cầu của...

THU THỦY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Địa chỉ:
Hotline: 
Giờ làm việc: 
Email:
Website: 


Copyright © 2019